Jdi na obsah Jdi na menu
 


Společnost MA projekt, spol. s r.o. Vám nabízí služby právní, poradenské a administrativní podpory v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Pro veřejné zadavatele a další příjemce veřejných finančních prostředků zajišťujeme kompletní servis při zadávání veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek a metodik poskytovatelů dotací z evropských i státních zdrojů.


Poradenství probíhá formou aktivní osobní spolupráce mezi pracovníky společnosti a klientem - veřejným zadavatelem.


Vždy v místě, které stanoví klient. Přijedeme za Vámi se představit, průběžně konzultovat připravované materiály, všechny komise probíhají v místě stanoveném klientem, dovezeme Vám a předáme ukončenou zakázku k založení do Vašeho archivu. I po formálním ukončení spolupráce předáním výsledku zadávacího procesu průběžně monitorujeme průběh realizace veřejné zakázky a klienta upozorňujeme a zajišťujeme mu všechny potřebné úkony podle zákona o zadávání veřejných zakázek až do úplného ukončení zakázky.


V případě zájmu nabízíme k jednání i průběhu zasedání komisí reprezentativní prostory v rámci našeho sídla v Praze 6. Samozřejmě pro naše klienty zdarma.


Plně Vám zabezpečíme péči o Váš profil zadavatele, včetně jeho založení na Vámi zvoleném portále. Nabízíme srovnávací studii výhod a nevýhod jednotlivých provozovatelů profilů zadavatele.


Služby jsou vždy poskytovány v souladu s aktuálně platným zněním zákona. Za tímto cílem se pracovníci společnosti průběžně v předstihu seznamují se všemi novelami a aktivně se v tomto směru školí u nejlepších odborníků na právo veřejných zakázek v České republice. V případě sporných nebo nejasných ustanovení vždy konzultujeme s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR k zajištění naprosté jistoty zadavatele o správnosti jeho rozhodnutí.


V průběhu poskytování poradenských služeb a administrativních úkonů dbáme na dodržování všech souvisejících zákonů, prvořadě zákona o finanční kontrole a dalších zákonů souvisejících s předmětem zadávané zakázky. Součástí našich služeb je příprava smlouvy upravující smluvní vztah mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na realizaci prředmětu soutěžené zakázky. Vnímáme smlouvu jako nejdůležitější dokument zadávacího řízení. Poskytujeme následné služby výkladu smlouvy v průběhu realizace zakázky.


Pomůžeme našim klientům poradenstvím a metodickou pomocí při zadávání zakázek malého rozsahu tak, aby zadavatel neporušil zásady zákona o zadávání veřejných zakázek a v celém rozsahu mohl využít institut zakázky malého rozsahu.