Jdi na obsah Jdi na menu
 


110/2009 Sb. změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje a změna dalších zákonů

 

Čl. VIII

V § 18 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 76/2008 Sb., písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:
„d) jde o veřejné zakázky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích19)
1. na projekt velké infrastruktury nebo na specifický vysokoškolský výzkum,

2. které jsou hrazeny z institucionální podpory a jsou předmětem spolupráce mezi výzkumnými organizacemi na základě písemné smlouvy, nebo

3. jejichž předmětem jsou služby ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, s výjimkou případů, kdy cena za provedení výzkumu a vývoje je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje,

 

19) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.“.