Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotační poradenství

18. 2. 2016

Služba dotačního poradenství je společností poskytována pouze pro region Severních Čech. Pouze takto společnost dokáže poskytnou službu v nejlepší kvalitě a termínech, aby všechny úkony probíhaly ve vzájemné úzké spolupráci se žadatelem a nedocházelo k časovým disfunkcím. Pro ostatní regiony Čech a Moravy společnost nabízí možnost kvalitního poradenství lokálních kolegů, se kterými dlouhodobě spolupracuje.

Popis služby

V rámci služby je nejprve posouzena reálnost a proveditelnost projektu, zhodnocena přijatelnost v konkrétním vhodném dotačním programu a šance na jeho finanční podporu.

Dále jsou stanoveny reálné časové, věcné, finanční hodnoty a parametry projektu, zpracována projektová žádost s harmonogramem, rozpočtem v souladu s pravidly pro způsobilé výdaje daného operačního programu včetně všech povinných příloh, žádost bude zanesena do elektronického systému MS 2014+.

Se znalostí Vašeho regionu Vám budou navrhnuty vhodné parametry včetně partnerských smluv, projekt bude zkompletován a bude zajištěno splnění formálních kritérií jeho přijatelnosti.

Po přidělení dotace budou společností průběžně vypracovány a podány monitorovací, etapové a závěrečné zprávy včetně žádostí o platbu a povinných příloh, bude vedena podrobná evidence výstupů, účetních dokladů a fotodokumentace v souladu s požadavky kontrolních orgánů, společnost se bude podílet na provádění finanční kontroly, kontroly dodržování harmonogramu projektu a bude přítomna na jednání o případných změnách se zprostředkujícím subjektem, budou Vám doporučeny kroky k zajištění plnění monitorovacích ukazatelů a plnění pravidel publicity.

Součástí služby není administrace zadávacího řízení.

"Dobré divadlo začíná dobrým vrátným."

Jan Werich