Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Podpora regionálního rozvoje v roce 2008  z národních zdrojů (tj. mimo programy spolufinancované ze zdrojů EU) obsahuje v roce 2008 následující podprogramy

Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití

Program obnovy venkova

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu - rozvoj města Terezín

 


 Podpora vědy a výzkumu v oblasti regionální politiky

Ministerstvo pro místní rozvoj je poskytovatelem účelové podpory výzkumu a vývoje. V případě podpory ze strany MMR se jedná o výzkum a vývoj přispívající k celkovému rozvoji regionů se zřetelem na podporu zavádění nových technologií a inovací a posilování kapacit výzkumu a vývoje.

Více infomací získáte na zvláštním webu MMR www.mmr-vyzkum.cz.