Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice, II. etapa TĚLOCVIČNA SE ZÁZEMÍM

Veřejný zadavatel:                           Obec Líbeznice

Termín pro podání nabídek:              25. 8. 2. 9. 22. 9. 2015 do 9:00 hod.


DODATEČNÉ INFORMACE I.z 5. 8. 2015

DI-I., opravený výkaz výměr

DODATEČNÁ INFORMACE II z 11. 8. 2015


DODATEĆNÁ INFORMACE III z 18.8. 2105

DI-III interiérové dveře

DI-III opravený výkaz výměr 2


DODATEĆNÁ INFORMACE IV z 25.8. 2105


DODATEĆNÁ INFORMACE V z 25.8. 2105

DODATEČNÁ INFORMACE VI z 28. 8. 2015

 

DODATEĆNÉ INFORMACE VII z 31. 8. 2015

DI VII Výkaz výměr

DI VII Soupis prací

DI VII Návrh smlouvy o dílo

Prohlídka místa plnění

 

DODATEĆNÉ INFORMACE VIII ze 4. 9. 2015

DI VIII Výkaz výměr + Soupis prací

 

DODATEĆNÉ INFORMACE IX ze 14. 9. 2015

DI_IX_D.1.2.20  Detail kotvení ochranného zábradlí

DI_IX_T truhlářské

 

►Zadávací dokumentace

►Příloha č. 1a) Krycí list

►Příloha č. 1b) Seznamy podle § 68 ZVZ

►Příloha č. 2 Čestné prohlášení ke kvalifikačním předpokladům

►Příloha č. 3 Významné zakázky

►Příloha č. 4 Výkaz výměr

►Příloha č. 4 Soupis prací

►Příloha č. 4 A. Průvodní zpráva + B. Souhrnná technická zpráva

►Příloha č. 4 C Situace

►Příloha č. 4 D Stavební objekty - SO.01 a SO.02

►Příloha č. 4 D Stavební objekty - SO.03 Přípojka vody

►Příloha č. 4 D Stavební objekty - SO.04 Přípojka kanalizace

►Příloha č. 4 D Stavební objekty - SO.05 Odvod a vsakování dešťových vod

►Příloha č. 4 D Stavební objekty SO.06 Přípojka plynu

►Příloha č. 4 D Dokumentace objektu - obsah

►Příloha č. 4 D Dokumentace objektu - rozpiska

►Příloha č. 4 E Přílohy

►Příloha č. 5 Návrh Smlouvy o dílo

►Příloha č. 6 Subdodavatelé