Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov

Veřejný zadavatel:                          Město Trutnov

Termín pro podání nabídek:             4. 9. 2017

                                                         25. 9. 2017 do 10:00 hod.

IX. Změna zadávacích podmínek z 18. 8. 2017

I. Vysvětlení k zadávacím podmínkám z 12. 7. 2017

II. Vysvětlení k zadávacím podmínkám z 18. 7. 2017

III. Vysvětlení k zadávacím podmínkám z 24. 7. 2017

- příloha III. DI_1

- příloha III.DI_2

- příloha III. DI_3

- příloha III. DI_4

IV. Vysvětlení zadávacích podmínek z 27. 7. 2017

- příloha IV.DI_1

- příloha IV. DI_2

- příloha IV. DI_3

V. Vysvětlení zadávacích podmínek z 3. 8. 2017

VI. Vysvětlení zadávacích podmínek z 11. 8. 2017

VII. vysvětlení zadávacích podmínek ze 14. 8. 2017

VII. vysvětlení - příloha - doplnění_VV

VIII. vysvětlení zadávacích podmínek ze 17. 8. 2017

X. vysvětlení zadávací dokumentace z 25. 8. 2017

- příloha 1

- příloha 2

- příloha 3

XI. vvysvětlení zadávací dokumentace z 30. 8. 2017

- příloha 1

- příloha 2

- příloha 3

XII. vysvětlení zadávací dokumentace z 5. 9. 2017

- příloha 1

►Zadávací dokumentace_podpis

►Zadávací dokumentace.doc

►Příloha č. 1 Krycí list

►Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní kvalifikační způsobilosti

►Příloha č. 3 Významné zakázky

►Příloha č. 4 Technická dokumentace - projektová dokumentace + VV - budou odeslány dodavateli na základě žádosti: MA projekt, spol. s r.o., Patočkova 67/1638, 169 00  Praha 6, email: info@maprojekt nebo tel: 602815427

►Příloha č. 5 Návrh Smlouvy o dílo

►Příloha č. 6 Poddodavatelé