Jdi na obsah Jdi na menu
 


Program rozvoje venkova

číslo
výzvy
název počátek
podávání
žádostí
ukončení
podávání
žádostí
poznámky
Program rozvoje venkova (web*)
2. kolo příjmu žádostí pro následující operace      již proběhlo
1.1.1 Vzdělávací akce
1.2.1 Informační akce
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
6.4.2 Podpora agroturistiky
6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

Opatření operačního programu:

 • M01: Předávání znalostí a informační akce;
 • M04: Investice do hmotného majetku;
 • M06: Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti;
 • M08: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů;
 • M10: Agroenvironmentálně-klimatické opatření;
 • M11: Ekologické zemědělství;
 • M12: Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě;
 • M13: Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními;
 • M14 Dobré životní podmínky zvířat;
 • M15: Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů;
 • M16: Spolupráce;
 • M19: Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj);
 • M20: Technická pomoc.