Jdi na obsah Jdi na menu
 


Operační program životního prostředí

číslo
výzvy
název počátek
podávání
žádostí
ukončení
podávání
žádostí
poznámky
Operační program životního prostředí (web*)
9 9. výzva, PO 4, SC 4.1 14. 8. 2015 31. 12. 2016  
13 13. výzva, PO 4, SC 4.3 14. 8. 2015 31. 12. 2016  
14 14. výzva, PO 4, SC 4.3 14. 8. 2015 31. 12. 2016  
17 17. výzva, PO 2, SC 2.3 15. 10. 2015 14. 10. 2016  
18 18. výzva, PO 3, SC 3.5 15. 10. 2015 14. 10. 2016  
20 20. výzva, PO 5, SC 5.2 15. 10. 2015 15. 10. 2016  
31 31. výzva, PO 4   31. 12. 2016  
37 37. výzva, PO 1 1. 7. 2016    
         
         
         

Prioritní osy operačního programu:

  • prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní;
  • prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech;
  • prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologická zátěž a rizika;
  • prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu;
  • prioritní osa 5: Energetické úspory.