Jdi na obsah Jdi na menu
 


Operační program Zaměstnanost

číslo
výzvy
název počátek
podávání
žádostí
ukončení
podávání
žádostí
poznámky
Operační program Zaměstnanost (web*)
018 Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ 2.11.2015

31.12.2019

 
025 Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy 9.9.2015 31.12.2019  
026 Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 23.9.2015 31.7.2016  
027 Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 (méně rozvinuté regiony) 1.9.2015 31.12.2016  
028 Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 Praha 1.9.2015 31.12.2016  
042 Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 16.12.2015 30.9.2016  
045 Integrované územní investice (ITI) 31.3.2016 14.12.2018  
046 Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) 31.3.2016 14.12.2018  
047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje 29.4.2016 31.12.2021  
048 Integrované územní investice (ITI) - průběžná výzva 31.3.2016 14.12.2018  
049 Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) - průběžná výzva 31.3.2016 14.12.2018  
055 Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR 18.4.2016 15.9.2016  
065 Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí 15.4.2016 29.7.2016  
124 Podpora inovačního prostředí 31.3.2016 30.11.2016