Jdi na obsah Jdi na menu
 


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

číslo
výzvy
název počátek
podávání
žádostí
ukončení
podávání
žádostí
poznámky
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (web*)
001 Individuální projekty systémové 28.7.2015 31.12.2017  
002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání 28.8.2015 31.12.2016  
005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání 26.10.2015 30.12.2016  
006 Teaming 26.10.2015 31.10.2016  
009 pro Technickou pomoc 14.1.2016 30.6.2017  
015 ESF výzva pro vysoké školy 8.2.2016 30.8.2016  
016 ERDF výzva pro vysoké školy 8.2.2016 31.8.2016  
017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace 8.2.2016 1.9.2016  
018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů 8.2.2016 2.9.2016  
020 Individuální projekty systémové II 28.4.2016 30.6.2017  
021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL 30.3.2016 9.12.2016  

Prioritní osy operačního programu:

  • prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum;
  • prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj;
  • prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.