Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kulturní dědictví

památková péče  

 

 regionální a národnostní kultura

 

Muzea, galerie a ochrana movitého kulturního dědictví

Ministerstvo kultury ČR, odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, vypisuje konkurz na rok 2009 na projekty zaměřené na činnost občanských sdružení a organizací s mezinárodním prvkem podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií.

 

Profesionální umění

 

Divadelní umění 2009 

Hudební umění 2009

Tanec, pohybové a nonverbální divadlo 2009

Výtvarné umění 2009

Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního umění a literatury

Program je určen fyzickým osobám, zejména autorům nebo výkonným umělcům, při tvorbě a vzniku autorských děl a uměleckých výkonů, ale také jiným odborným pracovníkům při umělecké a odborné tvorbě nebo při získávání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou a jinou odbornou činnost v oblasti kultury.

Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů

Program je určen pro právnické a fyzické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem a hl. m. Prahou.

Program státní podpory prezentace soudobé výtvarné i architektonické tvorby v galeriích, muzeích a výstavních síních

Program je určen pro fyzické a právnické osoby, které provozují muzeum umění, galerii či výstavní síň jako svou hlavní či převažující činnost, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem

Výzkum a vývoj v oblasti umění

 

Literatura a knihovny

 

Církve a náboženské společnosti

 

Média a audiovize  - periodický tisk, rozhlasové a televizní vysílání, kinematografie, Eurimages a program MEDIA

 

Zahraniční vztahy