Jdi na obsah Jdi na menu
 


Integrovaný regionální operační program

číslo
výzvy
název počátek
podávání
žádostí
ukončení
podávání
žádostí
poznámky
Integrovaný regionální operační program (web*)
1 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 21.9.2015 31.3.2017 pouze pro kraje
2 Územní plány 14.9.2015 31.3.2017 pouze pro obce s RP**
3 Regulační plány 1.10.2015 31.3.2017 pouze pro obce s RP**
4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání 17.9.2015 30.6.2017  
5 Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie 2.11.2015 1.12.2017  
6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS 30.6.2015 30.6.2018 pouze pro MAS
8 Technická pomoc 30.9.2015 31.3.2023  
9 Územní studie 29.10.2015 31.3.2017 pouze pro obce s RP**
10 Kybernetická bezpečnost 21.10.2015 30.6.2017  
16 Energetické úspory v bytových domech 18.12.2015 30.11.2016 pouze pro vlastníky bytových domů a SVJ
17 e-Legislativa a e-Sbírka, Národní digitální archiv 22.12.2015 31.12.2016 pouze pro ÚV ČR, MV ČR, NA, KPS, KS
19 Technika pro integrovaný záchranný systém 31.12.2015 20.12.2017  
20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla 29.1.2016 29.7.2016 pro přepravce
21 Muzea 29.2.2016 31.7.2016  
23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. 1.3.2016 31.12.2017  
24 Výstavba a modernizace přestupních terminálů 14.3.2016 2.9.2016  
25 Knihovny 18.3.2016 31.12.2017  
26 eGovernment I. 31.3.2016 29.12.2017  
27 Vzdělávací a výcviková střediska IZS 15.4.2016 31.1.2018  
28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. 4.5.2016 27.12.2017