Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Program EFEKT  

Státní program je zaměřen na zavádění energeticky úsporných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce a spotřeby energie, vyšší využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a rozvoj kombinované výroby tepla, chladu a elektřiny a stanoví pravidla ve smyslu nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o poskytování dotací ze státního rozpočtu (dále jen dotace) na akce obsažené v Národním programu. Rozpočet programu pro rok 2008 činí 70 mil. Kč. Garantem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Další informace zde.

 

 Program PANEL

Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav a modernizace  bytových domů postavených panelovou technologií. Program je realizovám Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Podrobnosti naleznete zde.

 

 Program ZÁRUKA

Cílem programu je s pomocí zvýhodněných záruk a zvýhodněných záruk s příspěvkem k zaručovanému úvěru umožnit získání bankovních úvěrů určených na financování rozvojových projektů malých a středních podnikatelů a motivovat malé podnikatele v regionech se soustředěnou podporou státu ke zvýšení zaměstnanosti. Program je realizován Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Podrobnosti naleznete zde.